USLUGE

 • Otvaranje firmi i PR. Radnji
 • Prijavu poreskoj upravi
 • Prijavu radnika
 • Vođenje knjiga svih delat.
 • Završni račun
 • Upis radnog staža
 • Predaju obrazaca PU
 • Obračun PDV-a
 • Kurirsku službu
 • Sravnjenje analitičkih kartica
 • Poreska uverenja
 • Obračun zarada
 • Bolovanje
 • Porodiljsko odsustvo
 • Likvidacije